Praktische toepassingen van de Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren – opgeschort per 5 mei 2020 tot nader order

Veel gestelde vragen (FAQ) over de Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren - opgeschort per 5 mei 2020 tot nader order
The Act on Control of Currency Transactions and Exchange Offices
Transacties in vreemde valuta

1. Welke wisselkoers dient er gehanteerd te worden?                                                                                    De wisselkoers zoals gepubliceerd door de Centrale Bank van Suriname op haar website of anderszins.

2. In welke munteenheid dienen contante transacties gepleegd te worden?                                    Alleen in Surinaamse Dollar.

3. Mogen overeenkomsten in een andere munteenheid dan de Surinaamse dollar worden afgesloten?                                                                                                                                                              Ja, dat mag. In het contract dient opgenomen te worden dat de betalingen en/of ontvangsten uitsluitend giraal dienen te geschieden.

4. Dienen de huidige overeenkomsten die zijn afgesloten in een andere munteenheid dan de Surinaamse dollar te worden gewijzigd?

Dat hangt af van de bepalingen in de overeenkomst.

De huidige overeenkomsten dienen te worden gewijzigd en wel uiterlijk 23 april 2020, indien:

  • Er is overeengekomen dat betaling en/of ontvangsten in een andere munteenheid dan de Surinaamse Dollar in contanten dient plaats te vinden.
  • Er is overeengekomen de dat de te hanteren wisselkoers, niet de wisselkoers is zoals gepubliceerd door de Centrale Bank van Suriname.

 

5. Hoe dienen vreemde valuta in contanten te worden overgemaakt?                                                        Via de Centrale Bank van Suriname, de algemene banken of een geld overmakingskantoor.

6. Kunnen prijzen van goederen en of diensten in een andere munteenheid dan de Surinaamse dollar worden aangegeven?                                                                                                                            Indien er geen overeenkomst is tussen partijen, niet. Alle prijzen van goederen en diensten waaraan geen overeenkomst ten grondslag ligt, dienen in Surinaamse Dollar te worden aangegeven.

7. Mogen schriftelijke offerten van goederen en of diensten in een andere munteenheid dan de Surinaamse dollar worden aangegeven?                                                                                                          Ja, dat mag. Na goedkeuring van de offerte dient er een overeenkomst te worden afgesloten, die voldoet aan de voorwaarden van de Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren.

8. Mogen facturen van goederen en of diensten in een andere munteenheid dan de Surinaamse dollar worden aangegeven?                                                                                                                                Ja, dat mag wanneer er een overeenkomst ten grondslag ligt, die voldoet aan de voorwaarden van de Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren.

9. Mogen advertenties waarin prijzen van goederen of diensten in een andere munteenheid dan de Surinaamse Dollar wordt aangegeven, worden geplaatst?                                                                            Nee, dat mag niet.

 

Het verhandelen van vreemde valuta

1. Mag vreemde valuta in contanten worden gekocht bij een wisselkantoor, een natuurlijk persoon of rechtspersoon?                                                                                                                                                  Dat is verboden.

2. Mag vreemde valuta giraal worden gekocht bij een wisselkantoor, een natuurlijk persoon of rechtspersoon?                                                                                                                                                      Wisselkantoren mogen zowel giraal als in contanten vreemde valuta alleen verkopen aan de Centrale Bank. Daarom kan c.q. mag er geen vreemde valuta worden gekocht bij een wisselkantoor.                                                                                                                                                                                      Er is geen specifieke bepaling in de wet opgenomen voor natuurlijke personen of rechtspersonen. In beginsel mag er giraal vreemde valuta gekocht worden bij een natuurlijk persoon of rechtspersoon tegen de wisselkoers zoals gepubliceerd door de Centrale Bank van Suriname.

3. Mag vreemde valuta in contanten worden verkocht aan een wisselkantoor?                                        Ja dat mag, tegen de wisselkoers zoals gepubliceerd door de Centrale Bank van Suriname.

4. Mag vreemde valuta giraal worden verkocht aan een wisselkantoor?                                                    Ja dat mag, tegen de wisselkoers zoals gepubliceerd door de Centrale Bank van Suriname.

Overige bepalingen

1. Dienen exportopbrengsten te worden gerepatrieerd naar Suriname?                                                    Ja, tenminste 60% van de exportopbrengsten dienen te worden gerepatrieerd.                                          Ingeval het de mijnbouwsector betreft, dient er 50% te worden gerepatrieerd.                                            In de wet is er geen definitie van “exportopbrengsten” opgenomen.                                                                                                                                                                                                                                                De ingangsdatum voor repatriëring dient nog door de President te worden vastgesteld. 

2. Hoe dienen buitenlandse betalingen plaats te vinden?                                                                              Indien een rechtspersoon of natuurlijke persoon goederen importeert of noodzakelijke buitenlandse betalingen moet verrichten, dient de betaling via de algemene banken of de Centrale Bank van Suriname te geschieden.

3. Mag vreemde valuta worden gekocht bij de algemene banken?                                                              Ja, dat mag.                                                                                                                                                              Voor wat betreft natuurlijk personen mogen de algemene banken alleen vreemde valuta verkopen voor de voldoening aan onderhoudsverplichtingen, reis-, studie- en medische doeleinden en voor aanzuivering van creditcards.

Send Us A Message

more information

Juridische medewerker

Als juridische medewerker krijg jij verantwoordelijkheid voor het opstellen en screenen van overeenkomsten, arbeidsrechtelijke vraagstukken, verstrekken van juridisch advies, het registeren en oprichten van ondernemingen en aanvragen van vergunningen voor onze (inter)nationale klanten.

Belasting- en juridische medewerker (compliance)

Als belasting- en juridische medewerker (compliance) krijg jij verantwoordelijkheid voor het opstellen van belastingaangiftes, loonadministraties, bezwaarschriften en verzoeken alsook het registeren en oprichten van ondernemingen en aanvragen van vergunningen voor onze (inter)nationale klanten.

Share: